SZYBKIE LINKI:

Przepisy i regulacje


Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywania Zawodów Krajowych dotyczący Osób Niepełnosprawnych (LL-ON)

Programy ujeżdżenia -powożenie 2015 - zestawienie

Zasady Szkolenia Polskiego Związku Jeździeckiego 8.02.2015r

Projekt Regulaminu powoływania Kadry Narodowej 2015

Doszkalanie kadr instruktorsko-trenerskich

Regulamin certyfikacji ośrodków jeździeckich

Regulamin powoływania do udziału w zawodach międzynarodowych, 2015

Regulamin HPP WKKW

Wniosek o nadanie Honorowej Odznaki Jeździeckiej

Regulamin Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2014