SZYBKIE LINKI:

Sport

Lekarze weterynarii

Licencje lekarzy weterynarii PZJ

W dniu 16.11.2010 mocą Uchwały Zarządu, z dniem 01.01.2011 Polski Związek Jeździecki wprowadził licencje dla lekarzy weterynarii. Celem wprowadzenia licencji dla lekarzy weterynarii jest nadanie lekarzom wterynarii statusu Oficjalnej Osoby Funkcyjnej reprezentującej Polski Związek Jeździecki. Licencja jest obowiązkowa dla wszystkich lekarzy weterynarii, którzy deklarując współpracę z PZJ, będą pełnić oficjalne funkcje weterynaryjne na zawodach jeździeckich ogólnopolskich, Mistrzostwach i Pucharach Polski oraz zawodach międzynarodowych. Okres ważności pierwszych wydanych licencji kończy się z dniem 31.12.2011. Wydawanie licencji „Lekarza Weterynarii PZJ”: - Aby licencja została przedłużona, względnie wydana po raz pierwszy, należy złożyć właściwy wniosek i wnieść opłatę w wysokości 100,00 zł za jeden rok ważności licencji. - Zgodnie z „Regulaminem przyznawania licencji”, pierwsza licencja przyznawana jest na 1 rok (100,00 zł), następne na okres 3 lat (300,00zł). - Wpłaty należy wnosić na konto PZJ: Bank Millennium S.A. 37 1160 2202 0000 00004078 8638, z dopiskiem: „licencja lekarza weterynarii zawodów PZJ” - Formularz wniosku jest do pobrania na stronie: www.pzj.pl - Ciałem kompetentnym w sprawie rozpatrywania wniosków jest Komisja Weterynaryjna PZJ. Regulamin przyznawania licencji lekarzom weterynarii Wniosek o wydanie licencji lekarza wetrynarii PZJ

Pomiar kuców i małych koni

Zasady pomiaru kuców i małych koni dostępne są w dziale Przepisy i regulacje -> Osoby oficjalne -> Lekarze weterynarii -> Pliki do Pobrania