SZYBKIE LINKI:

Sport

Organizatorzy zawodów

Wniosek o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego Kalendarza PZJ ( obowiązuje od 01.01.2018 r.).

>>> pobierz wniosek celem wydrukowania, wypełnienia i podpisania oraz przesłania pocztą tradycyjną do biura PZJ

Formularz Zmian w Kalendarzach PZJ i FEI w roku bieżącym i w Projektach kalendarzy PZJ i FEI w latach dalszych

>> pobierz celem wypełnienia i podpisania oraz przesłania skanu na adres mailowy pzj@pzj.pl

Formularz Wniosku o wpisanie zawodów do Projektu Kalendarza PZJ i FEI na lata dalsze

>> pobierz celem wypełnienia i podpisania oraz przesłania skanu na adres mailowy pzj@pzj.pl 

Formularz Propozycji ZO - B  ob. od 01.01.2019 r.      >>>  pobierz