SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-24 00:10:24

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
151. Leszno 03.11 - 04.11.2018 B-Skoki -
152. Leszno 08.11 - 11.11.2018 B-Skoki -
153. Jaszkowo 09.11 - 09.11.2018 B-Skoki -
154. Sopot 09.11 - 11.11.2018 A-Ujeżdżenie -
155. Poczernin 09.11 - 11.11.2018 A-Ujeżdżenie -
156. Biesiekierz Rudny 15.11 - 18.11.2018 B-Skoki -
157. Leszno 16.11 - 18.11.2018 B-Skoki -
158. Zbrosławice 16.11 - 18.11.2018 A-Ujeżdżenie -
159. Poczernin 16.11 - 18.11.2018 B-Skoki -
160. Michałowice 16.11 - 18.11.2018 B-Skoki -
161. Zakrzów 16.11 - 18.11.2018 A-Ujeżdżenie -
162. Zakrzów 16.11 - 18.11.2018 Paraujeżdżenie -
163. Warnik 23.11 - 25.11.2018 B-Skoki -
164. Leszno 23.11 - 25.11.2018 B-Skoki -
165. Wolica 23.11 - 25.11.2018 B-Skoki -
166. Michałowice 23.11 - 25.11.2018 A-Ujeżdżenie -
167. Poznań 29.11 - 02.12.2018 A-Ujeżdżenie -
168. Poznań 29.11 - 02.12.2018 B-Skoki -
169. Poznań 29.11 - 02.12.2018 D-Powożenie -
170. Poznań 29.11 - 02.12.2018 C-WKKW -
171. Besiekierz Rudny 30.11 - 02.12.2018 B-Skoki -
172. Leszno 07.12 - 09.12.2018 B-Skoki -
173. Leszno 14.12 - 14.12.2018 B-Skoki -