SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 01:55:26

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
91. Leśna Wola 27.07 - 27.07.2018 B-Skoki -
92. Bogusławice 27.07 - 29.07.2018 D-Powożenie -
93. Dąbrówka Mała 27.07 - 29.07.2018 B-Skoki -
94. Warka 27.07 - 29.07.2018 B-Skoki -
95. Bogusławice 27.07 - 29.07.2018 D-Powożenie -
96. Bogusławice 27.07 - 29.07.2018 D-Powożenie -
97. Jakubowice 02.08 - 05.08.2018 B-Skoki -
98. Solec Kujawski 03.08 - 05.08.2018 A-Ujeżdżenie -
99. Bogusławice 04.08 - 05.08.2018 C-WKKW -
100. Strzegom 09.08 - 12.08.2018 C-WKKW -
101. Strzegom 09.08 - 12.08.2018 C-WKKW -
102. Bobrowy Staw 10.08 - 12.08.2018 B-Skoki -
103. Łężkowice 10.08 - 12.08.2018 Paraujeżdżenie -
104. Łężkowice 10.08 - 12.08.2018 A-Ujeżdżenie -
105. Kwieki 11.08 - 12.08.2018 C-WKKW -
106. Ptakowice 16.08 - 19.08.2018 D-Powożenie -
107. Ptakowice 16.08 - 19.08.2018 D-Powożenie -
108. Ptakowice 16.08 - 19.08.2018 D-Powożenie -
109. Jakubowice 16.08 - 19.08.2018 B-Skoki -
110. Bogusławice 17.08 - 19.08.2018 B-Skoki -
111. Drzonków 17.08 - 19.08.2018 B-Skoki -
112. Ciekocinko 21.08 - 26.08.2018 B-Skoki -
113. Michałowice 24.08 - 26.08.2018 B-Skoki -
114. Drzonków 24.08 - 26.08.2018 A-Ujeżdżenie -
115. Walewice 24.08 - 26.08.2018 C-WKKW -
116. Racot 25.08 - 26.08.2018 C-WKKW -
117. Radzionków 28.08 - 02.09.2018 A-Ujeżdżenie -
118. Ciekocinko 28.08 - 02.09.2018 B-Skoki -
119. Radzionków 28.08 - 02.09.2018 A-Ujeżdżenie -
120. Radzionków 28.08 - 02.09.2018 Paraujeżdżenie -