SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-19 06:16:49

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
31. Bogusławice 17.05 - 19.05.2019 D-Powożenie -
32. Rybnica 17.05 - 19.05.2019 A-Ujeżdżenie -
33. Michałowice 17.05 - 19.05.2019 B-Skoki -
34. Jaszkowo 17.05 - 19.05.2019 B-Skoki -
35. Warnik 17.05 - 19.05.2019 B-Skoki -
36. Bogusławice 17.05 - 19.05.2019 D-Powożenie Pobierz plik
37. Białka 18.05 - 19.05.2019 F-Rajdy Pobierz plik
38. Białka 18.05 - 19.05.2019 F-Rajdy -
39. Strzegom 18.05 - 19.05.2019 C-WKKW -
40. Ciekocinko 21.05 - 26.05.2019 B-Skoki Pobierz plik
41. Baborówko 23.05 - 26.05.2019 C-WKKW -
42. Ochaby Wielkie 24.05 - 26.05.2019 A-Ujeżdżenie -
43. Ciekocinko 28.05 - 02.06.2019 B-Skoki Pobierz plik
44. Kwieki 31.05 - 02.06.2019 A-Ujeżdżenie -
45. Warka 31.05 - 02.06.2019 B-Skoki -
46. Solec Kujawski 31.05 - 02.06.2019 B-Skoki -
47. Bogusławice 01.06 - 02.06.2019 C-WKKW -
48. Ciekocinko 04.06 - 09.06.2019 B-Skoki Pobierz plik
49. Poznań 06.06 - 09.06.2019 B-Skoki -
50. Jakubowice 06.06 - 09.06.2019 A-Ujeżdżenie -
51. Wilkowice 07.06 - 09.06.2019 B-Skoki -
52. Moszna 08.06 - 09.06.2019 C-WKKW -
53. Książ 13.06 - 16.06.2019 D-Powożenie Pobierz plik
54. Książ 13.06 - 16.06.2019 D-Powożenie Pobierz plik
55. Sopot 13.06 - 16.06.2019 B-Skoki -
56. Bogusławice 14.06 - 16.06.2019 B-Skoki -
57. Olsza 14.06 - 16.06.2019 B-Skoki -
58. Facimiech 14.06 - 16.06.2019 C-WKKW -
59. Jaroszówka 15.06 - 16.06.2019 C-WKKW -
60. Sopot 20.06 - 23.06.2019 A-Ujeżdżenie -