SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-19 03:35:50

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
61. Rybnica 17.05 - 19.05.2019 A-Ujeżdżenie -
62. Jaszkowo 17.05 - 19.05.2019 B-Skoki -
63. Bogusławice 17.05 - 19.05.2019 D-Powożenie -
64. Białka 18.05 - 19.05.2019 F-Rajdy -
65. Białka 18.05 - 19.05.2019 F-Rajdy -
66. Strzegom 18.05 - 19.05.2019 C-WKKW -
67. Ciekocinko 21.05 - 26.05.2019 B-Skoki -
68. Baborówko 23.05 - 26.05.2019 C-WKKW -
69. Ochaby Wielkie 24.05 - 26.05.2019 A-Ujeżdżenie -
70. Ciekocinko 28.05 - 02.06.2019 B-Skoki -
71. Solec Kujawski 31.05 - 02.06.2019 B-Skoki -
72. Kwieki 31.05 - 02.06.2019 A-Ujeżdżenie -
73. Warka 31.05 - 02.06.2019 B-Skoki -
74. Bogusławice 01.06 - 02.06.2019 C-WKKW -
75. Ciekocinko 04.06 - 09.06.2019 B-Skoki -
76. Poznań 06.06 - 09.06.2019 B-Skoki -
77. Jakubowice 06.06 - 09.06.2019 A-Ujeżdżenie -
78. Moszna 08.06 - 09.06.2019 C-WKKW -
79. Sopot 13.06 - 16.06.2019 B-Skoki -
80. Książ 13.06 - 16.06.2019 D-Powożenie -
81. Książ 13.06 - 16.06.2019 D-Powożenie -
82. Facimiech 14.06 - 16.06.2019 C-WKKW -
83. Bogusławice 14.06 - 16.06.2019 B-Skoki -
84. Olsza 14.06 - 16.06.2019 B-Skoki -
85. Jaroszówka 15.06 - 16.06.2019 C-WKKW -
86. Sopot 20.06 - 23.06.2019 A-Ujeżdżenie -
87. Sopot 20.06 - 23.06.2019 A-Ujeżdżenie -
88. Michałowice 21.06 - 23.06.2019 B-Skoki -
89. Ptakowice 21.06 - 23.06.2019 B-Skoki -
90. Dąbrówka Mała 21.06 - 23.06.2019 B-Skoki -