SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-16 06:30:44

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
91. Michałowice 24.10 - 27.10.2019 B-Skoki -
92. Leszno 25.10 - 27.10.2019 B-Skoki -
93. Zakrzów 25.10 - 27.10.2019 A-Ujeżdżenie -
94. Wolica 25.10 - 27.10.2019 B-Skoki -
95. Leszno 07.11 - 10.11.2019 B-Skoki -
96. Sopot 07.11 - 10.11.2019 A-Ujeżdżenie -
97. Jaszkowo 08.11 - 10.11.2019 B-Skoki -
98. Sopot 08.11 - 10.11.2019 A-Ujeżdżenie -
99. Wrocław 08.11 - 11.11.2019 B-Skoki -
100. Zakrzów 15.11 - 17.11.2019 A-Ujeżdżenie -
101. Leszno 15.11 - 17.11.2019 B-Skoki -
102. Ciekocinko 16.11 - 18.11.2019 B-Skoki -
103. Leszno 22.11 - 24.11.2019 B-Skoki -
104. Poczernin 22.11 - 24.11.2019 A-Ujeżdżenie -
105. Michałowice 22.11 - 24.11.2019 B-Skoki -
106. Wolica 22.11 - 24.11.2019 B-Skoki -
107. Ciekocinko 22.11 - 24.11.2019 B-Skoki -
108. Poznań 28.11 - 01.12.2019 B-Skoki -
109. Poznań 28.11 - 01.12.2019 A-Ujeżdżenie -
110. Poznań 28.11 - 01.12.2019 C-WKKW -
111. Poznań 28.11 - 01.12.2019 D-Powożenie -
112. Leszno 06.12 - 08.12.2019 B-Skoki -
113. Leszno 13.12 - 15.12.2019 B-Skoki -
114. Sopot 14.12 - 16.12.2019 B-Skoki -