SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-21 01:07:10

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
91. Zbrosławice 16.11 - 18.11.2018 A-Ujeżdżenie -
92. Poczernin 16.11 - 18.11.2018 B-Skoki -
93. Zakrzów 16.11 - 18.11.2018 A-Ujeżdżenie -
94. Michałowice 16.11 - 18.11.2018 B-Skoki -
95. Leszno 16.11 - 18.11.2018 B-Skoki -
96. Zakrzów 16.11 - 18.11.2018 Paraujeżdżenie -
97. Warnik 23.11 - 25.11.2018 B-Skoki -
98. Michałowice 23.11 - 25.11.2018 A-Ujeżdżenie -
99. Wolica 23.11 - 25.11.2018 B-Skoki -
100. Leszno 23.11 - 25.11.2018 B-Skoki -
101. Poznań 29.11 - 02.12.2018 B-Skoki -
102. Poznań 29.11 - 02.12.2018 A-Ujeżdżenie -
103. Poznań 29.11 - 02.12.2018 D-Powożenie -
104. Poznań 29.11 - 02.12.2018 C-WKKW -
105. Besiekierz Rudny 30.11 - 02.12.2018 B-Skoki -
106. Leszno 07.12 - 09.12.2018 B-Skoki -
107. Leszno 14.12 - 14.12.2018 B-Skoki -