SZYBKIE LINKI:

Wydarzenia - zawody szczebla centralnego

Poniżej znajduje się wykaz wydarzeń z kategorii Zawody regionalne, znajdujących się w ewidencji Polskiego Związku Jeździeckiego. Aby uzyskać dostęp do kompletu informacji i materiałów związanych z wybraną pozycją kalendarza, prosimy kliknąć na jej nazwę.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kalendarz zawodów Polskiego Związku Jeździeckiego jest jego wyłączną własnością i nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i wżaden sposób bez uprzedniej zgody PZJ wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów, w poszczególnych kalendarzach zostały przyjęte następujące rozwiązania:
1. Kolorem niebieskim zaznaczono wydarzenia, w których wprowadzono zmiany po zamieszczeniu w propozycjach.
2. Kolorem czerwonym zaznaczono wydarzenia odwołane.


Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-19 06:16:49

Lp. Nazwa zawodów Miejsce Termin Dyscyplina Propozycje
151. Sopot 07.11 - 10.11.2019 A-Ujeżdżenie -
152. Leszno 07.11 - 10.11.2019 B-Skoki -
153. Wrocław 08.11 - 11.11.2019 B-Skoki -
154. Jaszkowo 08.11 - 10.11.2019 B-Skoki -
155. Sopot 08.11 - 10.11.2019 A-Ujeżdżenie -
156. Leszno 15.11 - 17.11.2019 B-Skoki -
157. Zakrzów 15.11 - 17.11.2019 A-Ujeżdżenie -
158. Ciekocinko 16.11 - 18.11.2019 B-Skoki -
159. Leszno 22.11 - 24.11.2019 B-Skoki -
160. Michałowice 22.11 - 24.11.2019 B-Skoki -
161. Wolica 22.11 - 24.11.2019 B-Skoki -
162. Ciekocinko 22.11 - 24.11.2019 B-Skoki -
163. Poczernin 22.11 - 24.11.2019 A-Ujeżdżenie -
164. Poznań 28.11 - 01.12.2019 B-Skoki -
165. Poznań 28.11 - 01.12.2019 A-Ujeżdżenie -
166. Poznań 28.11 - 01.12.2019 C-WKKW -
167. Poznań 28.11 - 01.12.2019 D-Powożenie -
168. Leszno 06.12 - 08.12.2019 B-Skoki -
169. Leszno 13.12 - 15.12.2019 B-Skoki -
170. Sopot 14.12 - 16.12.2019 B-Skoki -