SZYBKIE LINKI:

Komunikat dot. zawierania ubezpieczeń

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

04.11.2014

Szanowni Państwo,
W związku z błędami pojawiającymi się przy zawieraniu umów ubezpieczeń do Programu Ubezpieczeń Jeździeckich PZJ – Ergo Hestia za pośrednictwem Wojewódzkich Związków Jeździeckich informujemy, że do końca bieżącego roku ubezpieczenia do licencji regionalnych będzie można wykupić wyłącznie za pośrednictwem platformy internetowej pod adresem: https://gsdirect.pl/portalb2c/gsbenefits/willis9992/witamy.aspx
Link do platformy ubezpieczeniowej dostępny jest na stronie internetowej www.pzj.pl w zakładkach: „Rejestracje i Licencje” oraz „Ubezpieczenia”. Dzięki platformie w prosty i szybki sposób można przystąpić do programu ubezpieczeniowego PZJ – Ergo Hestia, dokonując rejestracji, opłaty oraz wydruku polisy bezpośrednio ze strony internetowej. Ubezpieczyciel dopuszcza wypisanie wniosku bez podania numeru licencji. W przypadku zaistnienia szkody, przed jej zgłoszeniem ubezpieczycielowi należy uzyskać pisemne potwierdzenie od Polskiego Związku Jeździeckiego o posiadaniu aktualnej licencji przez osobę ubezpieczoną której dotyczy zaistniała szkoda.
Przypominamy, że od tego roku do uzyskania licencji zawodnika konieczne jest okazanie ważnej polisy ubezpieczeniowej NNW obejmującej swoim zakresem wypadki zaistniałe w skutek wyczynowego uprawiania jeździectwa.