SZYBKIE LINKI:

Komunikat SD-PZJ/1/2015

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

23.09.2015

SD-PZJ/1/2015
Sąd Dyscyplinarny na posiedzeniu 18 czerwca 2015 roku rozpatrzył odwołanie zawodnika od
orzeczenia Rzecznika Dyscyplinarnego z 2 marca 2015 r. (syg. akt. RD-PZJ/1/2015).
Rzecznik Dyscyplinarny uznał winnym zawodnika przerobienia dokumentu (badanie
lekarskie) i orzekł karę pozbawienia praw zawodnika na okres sześciu miesięcy oraz
dodatkową karę pieniężną w kwocie 1000 zł. Rzecznik Dyscyplinarny wydał taki werdykt w
sytuacji, kiedy zawodnik przyznał się do przedstawienia przeprawionego dokumentu i użycia
go do uzyskania licencji oraz dobrowolnie poddał się karze.
Sąd Dyscyplinarny utrzymał w mocy powyższe orzeczenie Rzecznika Dyscyplinarnego. Kara
czasowego pozbawienia praw zawodnika rozpoczyna się 18 czerwca i trwać będzie do 18
grudnia 2015 roku.