SZYBKIE LINKI:

Komunikat SD-PZJ/2/2015

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

23.09.2015

SD-PZJ/2/2015
Sąd Dyscyplinarny na posiedzeniu 11 września 2015 roku rozpatrzył odwołanie sędziego od
orzeczenia Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Jeździeckiego z 10 lipca 2015 r.,
(sygn. akt. RD-PZJ/9/2015). RD uznał, że sędzia naruszył dobra osobiste skarżącej się na jego
zachowanie zawodniczki i zobowiązał go do naprawienia szkody i wyznaczył mu półroczny
okres próby.
Sąd Dyscyplinarny uznał ocenę zaistniałej sytuacji przyjętą przez RD, że miało miejsce
naruszenie dóbr osobistych zawodniczki przez obwinionego i nałożył na niego karę
upomnienia zgodnie z paragrafem 4, ust. 1. Regulaminu Dyscyplinarnego PZJ.