SZYBKIE LINKI:

Komunikat dotyczący Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

17.06.2016

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego na dzień 30 lipca 2016 roku.

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się na terenie Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie. Pierwszy termin zebrania zwołuje się na godzinę 11:00. Drugi termin na godzinę 11:30.

Tematami Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów PZJ będą:

1.                

Uchwalenie zmian w Statucie  PZJ,

2.                

Wybór Prezesa PZJ,

3.               

Uzupełnienie skladu Zarządu PZJ

Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezesowi p. o. Prezesa Wojciechowi Jachymkowi.