SZYBKIE LINKI:

System Szkoleniowy

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

24.06.2016

W związku z toczącymi się pracami nad systemem szkolenia kadr PZJ informujemy o opracowaniach które wpłynęły do zarządu w ostatnich tygodniach i dniach.

Projekt „Zasady szkolenia kadr instruktorsko- trenerskich w jeździectwie” opracowany przez Panów: Wacława Pruchniewicza, Huberta Szaszkiewicza i Marcina Szczypiorskiego. Załącznik 1.

Komentarz i uzasadnienie do poprzedniego dokumentu nadesłany przez Pana Marcina Szczypiorskiego. Załącznik 2.

Dotychczasowe opracowanie uwag i wniosków do projektu "Zasady Szkolenia...", które do nas napłynęły wynikające z rozmów i konsultacji części członków Zespołu. Dokument nie jest podpisany, niestety niektórzy z wnoszących swoje przemyślenia z obawy przed atakami personalnymi nie zgodzili się na ujawnianie swoich wypowiedzi i zgłoszonych wniosków. Uwagi na prośbę członków zespołu zostały oddane do redakcji specjalisty. Załącznik 3.

Opinia dla zespołu na temat opracowań nadesłana przez dra Krzysztofa Skorupskiego. Załącznik 4.

Jednocześnie informujemy, że lista uwag i wniosków nie jest zamknięta. Prosimy o dalszy aktywny udział i nadsyłanie swoich przemyśleń.

Informujemy, że najbliższa konferencja naukowa z psychologii sportu odbędzie się w październiku w Warszawie Informacje na bieżąco pojawiać się będą na:

www.facebook.com/KongresPsychologiiSportu

www.facebook.com/psychologiasportupl

www.kongrespsychologiisportu.pl

W związku z tym, że część zainteresowanych szkoleniowców nie będzie mogła w niej uczestniczyć, Zarząd PZJ oddeleguje na tą Konferencję swego przedstawiciela w celu zebrania i opracowania referowanych tam zagadnień mających znaczenie w szkoleniu jeździeckim.