SZYBKIE LINKI:

Przedłużanie licencji regionalnej – stanowisko PZJ!

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

04.01.2017

W związku z tym, że niektóre wojewódzkie związki jeździeckie podjęły uchwałę, aby przedłużyć zawodnikom ważność licencji regionalnych na cały bądź część pierwszego kwartału 2017 roku, informujemy, że nie widzimy innej możliwości weryfikacji prawa do startu niż w oparciu o zestawienie licencji na stronie internetowej PZJ. Jeśli WZJ-ty rozwiążą ten problem w inny sposób, robią to na własną odpowiedzialność.

Przypominamy o pewnej niedogodności, a mianowicie o tym, że wojewódzkie związki jeździeckie nie mają osobnej bazy, w której widniałyby licencje regionalne. Licencje te widnieją we wspólnej z PZJ bazie Artemor.

Stanowisko PZJ jest następujące – uprawnienie do startu w zawodach są jedynie zawodnicy, których licencje, czy to regionalne, czy ogólnopolskie, widnieją w systemie Artemor.

Przedłużenie ważności licencji regionalnej na mocy uchwały zarządu WZJ nie oznacza automatycznego ich wprowadzenia do bazy Artemor. To wprowadzenie, z zaznaczeniem okresowej daty ważności, powinno być dokonane przez pracownika danego WZJ zajmującego się tymi sprawami, a następnie potwierdzone w centrali w Warszawie. Dopiero uwidocznienie się takiej czasowej licencji, nawet jeśli jest ona bezpłatna, daje pełne uprawnienia zawodnikowi do startu w zawodach.

Wskazujemy jednocześnie, że wykonanie takich czynności zabiera tyle samo czasu, co normalne wykupienie czy to licencji regionalnej na cały rok, czy ogólnopolskiej.

Zarząd PZJ