SZYBKIE LINKI:

Znamy organizatorów MP i PP w 2018 roku

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

22.06.2017

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PZJ zatwierdził wyniki I tury Konkursu Ofert Na Organizacje MP, PP i Cykli Kalendarza PZJ 2018 r.

Prawo organizacji uzyskali:

Klub Jeździecki Osadkowski Jakubowice na organizacje w latach 2018-2020: Mistrzostw Polski w Skokach Seniorów, Młodych Jeźdźców i Juniorów oraz Pucharu Polski Dzieci I oraz organizacje w latach 2018-2020 Mistrzostw Polski Młodzików, Mistrzostw Polski Kuców, Pucharu Polski Kuców, Pucharu Polski Dzieci II w Skokach .

Stowarzyszenia Na Rzecz Promocji Sportów Konnych Lando Ptakowice na organizacje Mistrzostw Polski w Powożeniu Seniorów D2. w 2018 roku.

Klub Jeździecki Facimiech na organizacje w 2018 roku: Mistrzostw Polski Młodych Jeźdźców, Juniorów oraz Młodzików na Kucach i Dużych Koniach w WKKW.

Jeździecki Klub Sportowy Przybyszewo na organizacje w latach 2018-2020 Halowego Pucharu Polski Dzieci i Młodzieży w Skokach Oferta ważna przez 3 kolejne lata.

Oferenci wpłacili wadium i zagwarantowali pule nagród finansowych (szczegóły w sprawozdaniu nr 13 Zarządu > link) .

Do konkursu zgłosiła się jeszcze Stadnina Koni i LKJ Moszna w ofertą organizacji Mistrzostw Polski Juniorów oraz Młodzików na Kucach i Dużych Koniach w WKKW. W tym wypadku zgodnie z zapisem regulaminu wygrał Klub Jeździecki Facimiech z powodu łączenia w jednym czasie większej liczby imprez.

Z wyżej wymienionymi podmiotami zostanie podpisana umowa.

Po podpisaniu umowy zostanie wystawiona faktura za wpis do Kalendarza PZJ 2018 r.

Opłata faktury oznaczać będzie wpis do kalendarza PZJ.

Brak wpłaty za wpis do kalendarza w terminie wyznaczonym na fakturze daje podstawę do decyzji o unieważnieniu oferty danego podmiotu.