SZYBKIE LINKI:

Szkolenia RSJ i Spotkania Mentorów - wdrażanie nowego systemu szkoleniowego

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

26.06.2017

Uprzejmie informujemy, że w następujących terminach i miejscach odbędą się cztery  Szkolenia zorganizowane przez Radę Szkolenia Jeździeckiego Polskiego Związku Jeździeckiego:

4-5 lipiec 2017 roku w Lesznie,

1-2 sierpnia 2017 roku w Krakowie,

8-9 sierpnia 2017 w Warszawie ( Bajardo),

w terminie sierpniowym (2017 r.) w Dąbrówce Małej – data zostanie ustalona i podana do wiadomości.

 

Godzina rozpoczęcia wszystkich Szkoleń – 14.00.

 

 

Szkolenia są związane z wdrażaniem nowego systemu szkoleniowego.

Udział w jednej z powyższych Szkoleniach jest obligatoryjny dla:

członków Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,  

członków Wojewódzkich Komisji Egzaminacyjnych,  

Wojewódzkich Koordynatorów Szkolenia Jeździeckiego,

dotychczasowych Egzaminatorów na odznaki jeździeckie oraz kandydatów na Egzaminatorów na odznaki jeździeckie,

kandydatów na Szkoleniowców-Wykładowców PZJ

 

Szkolenia są również otwarte dla szkoleniowców PZJ i mają status Szkolenia Specjalistycznego. (udział w dwóch Szkoleniach Specjalistycznych oraz w Konferencji Specjalistycznej w ostatnich 3 latach /2014-2017/ daje uprawnienia do wykupienia licencji Szkoleniowca PZJ na lata 2018-2020).

 

Koszt udziału w Szkoleniu – 180 zł.

Zgłoszenia na Szkolenia prosimy nadsyłać w mailu na adres pzj@pzj.pl. W mailu zwrotnym zostanie przesłana faktura. Na konto podane na fakturze prosimy dokonać przelewu i w tytule tego przelewu koniecznie należy wpisać numer faktury. Następnie potwierdzenie przelewu (dokument pdf pobrany po dokonaniu przelewu w bankowości on-line lub scan) prosimy przesłać ponownie na adres pzj@pzj.pl . Otrzymanie przez biuro PZJ potwierdzenia przelewu będzie oznaczało formalne przyjęcie na Szkolenie.

 

 

SPOTKANIA MENTORÓW

W tym samych miejscach i w tych samych dniach, w których będą odbywać się wyżej wymienione Szkolenia na godzinę 12.00 będą odbywać się spotkania z MENTORAMI.  Spotkania MENTORÓW są bardzo ważnym elementem wdrażania nowego systemu szkolenia. Polski Związek Jeździecki zaprasza MENTORÓW do bezplatnego udziału w tych spotkaniach.

W nowym Systemie Szkolenia Kadr Instruktorsko-Trenerskich przewidziany został tytuł Mentora. Tytułem tym chcieliśmy uhonorować najbardziej zasłużonych szkoleniowców -Trenerów, którzy swoją pracą przyczynili się do rozwoju polskiego sportu jeździeckiego .

Obdarzając Was tym zaszczytnym tytułem liczymy na Państwa dalszy aktywny udział w pracy szkoleniowej naszego związku.

Ponizej przedstawiamy zaaprobowanych przez Radę Szkolenia Jeździeckiego Polskiego Związku Jeździeckiego Trenerów - MENTORÓW :

Pani Wanda Wąsowska,

Pan Andrzej Sałacki,

Pan Wacław Pruchniewicz,

Pani Katarzyna Milczarek,

Pani Helena Zagor,

Pan Józef Zagor,

Pani Anna Piasecka,

Pan Bogusław Misztal,

Pani Elżbieta Marciniec,

Pan Jarosław Wierzchowski,

Pan Krzysztof Tomaszewski,

Pan Marek Skrzypczyk,

Pan Hubert Szaszkiewicz,

Pan Krzysztof Koziarowski,

Pan Marian Kozicki

Pan Rinaldo Kiecoń,

Pan Tadeusz Koza,

Pan Marian Kowalczyk,

Pan Stanisław Marchwicki,

Pan Rudolf Mrugala,

Pan Krzysztof Ferenstein,

Pan Piotr Wawryniuk,

Pan Zbigniew Kaczorowski,

Pan Jan Kowalczyk,

Pan Janusz Bobik,

Pan Antoni Dahlke,

Pan Bogusław Jarecki,

Pan Tomasz Kowala,

Pan Wojciech Mickunas,

Pan Piotr Piasecki,

Pan Mirosław Szłapka.