SZYBKIE LINKI:

Nie żyje Nemezjusz Kasztelan

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

27.06.2017

Z ogromnym żalem zawiadamiany, że w dniu dzisiejszym w wieku 57 lat zmarł Nemezjusz Kasztelan – członek Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego w latach 2009-2016 oraz członek Zarządu Lubuskiego Związku Jeździeckiego.

Nemezjusz Kasztelan wielokrotnie był reprezentantem Polskiego Związku Jeździeckiego na różnych forach i spotkaniach organizowanych przez Międzynarodową Federację Jeździecką.

Pomagał przy wdrażaniu systemów Toris i FEI IT Platform. Był Sędzią PZJ oraz inicjatorem wielu przedsięwzięć o charakterze jeździeckim walnie przyczyniając się do rozwoju polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej w dziedzinie współzawodnictwa sportowego i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Polski Związek Jeździecki składa wyrazy głebokiego współczucia Rodzinie Zmarłego i wszystkim Najbliższym Nemezjusza pogrążonym w smutku.