SZYBKIE LINKI:

Odpowiedzialność za poziom kadry narodowej i jej wyniki sportowe

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

28.06.2017

Informujemy, że Trenerzy kadr narodowych dyscyplin Polskiego Związku Jeździeckiego, a także Przewodniczący Komisji Dyscyplin Jeździeckich są zobowiązani do przedstawiania do powołania przez Zarząd PZJ składów kadr narodowych oraz formowania planów sportowych, które te kadry mają realizować.

Z tym wiąże odpowiedzialność za stałe monitorowanie bieżącej formy i rozwoju sportowego par powołanych do kadry, raportowanie stopnia wykonania zaplanowanych zadań wynikowych, a także obowiązek bieżącej aktualizacji składu kadr narodowych.

Z powyższym wiąże się bezpośrednia odpowiedzialność za wydawanie pieniędzy podatnika przeznaczonych na przygotowanie reprezentacji do międzynarodowych imprez mistrzowskich.

Informujemy, że nie będzie tolerowane rekomendowanie do kadry lub podtrzymywanie statusu członka kadry narodowej w przypadkach zawodników i wytypowanych koni nie rokujących dobrych wyników, nie osiągających założonych celów w startach kontrolnych.

Nie będzie również akceptowany brak udziału w tych startach oraz brak ich priorytetowego traktowania.

Niepodporządkowanie się przez zawodników celom reprezentacji będzie skutkować usunięciem z kadry narodowej.

Z kolei nie wywiązywanie się trenerów i przewodniczących komisji dyscyplin z bieżącego monitorowania i aktualizacji składów kadr narodowych będzie skutkować wypowiedzeniem kontraktów.

Prezes PZJ

Jan Sołtysiak