SZYBKIE LINKI:

Pan Jan Posłuszny Przewodniczącym Kolegium Sędziów PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

06.07.2017

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego podjął decyzję o odwołaniu Kolegium Sedziów PZJ.

Jednym z powodów tej decyzji był brak realizacji przez Kolegium Sedziów uchwały Zarządu zobowiązującej Kolegium Sędziów do przedstawienia do dnia 30.06.2017 roku do zatwierdzenia przez Zarząd PZJ aktualizacji Przepisów Ogólnych PZJ, Przepisów o Sędziach PZJ i Regulaminu Działania Kolegium Sędziów.

Jednoczesnie Zarząd PZJ powołał na stanowisko Przewodniczącego Kolegium Sędziów Pana Jana Posłusznego.

Na następnym zebraniu Zarządu PZJ Pan Jan Posłuszny przedstawi do zatwierdzenia skład nowego Kolegium Sedziów PZJ.