SZYBKIE LINKI:

Ponowny konkurs na Trenera Kadr Młodzieżowych w Ujeżdżeniu.

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

08.07.2017

Informujemy, że Konkurs na Trenera Kadr Młodzieżowych w Ujeżdżeniu zostanie rozpisany ponownie.

Poprzedni konkurs wygrała Pani Marlena Gruca-Rucińska.

Polski Związek Jeździecki zaproponował Pani Marlenie Grucy Rucińskiej płacę w wysokości 5000 zł brutto  ( o 1500 zł wyższą niż do tej pory) plus zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów z tym związanych we wszystkich akcjach sportowych i szkoleniowych.

Wobec braku odpowiedzi na powyższą propozycję w wyznaczonym terminie zapadła decyzja o nie podpisaniu umowy i rozpisaniu nowego konkursu.

Nowy konkurs będzie dotyczył zarówno trenera kadr młodzieżowych w Ujeżdżeniu jak i trenera kadry seniorów w Ujeżdżeniu.

Przyjęcie funkcji trenera zgodnie z warunkami umowy z Ministerstwem Sportu I Turystyki wiąże się z zakazem pełnienia jakichkolwiek innych funkcji w Związku.  W warunkach konkursu będzie zawarta klauzula o niemożności pełnienia funkcji Osoby Oficjalnej na zawodach Kalendarza PZJ przez zatrudnionego trenera.

W związku z powyższym informujemy, że zadanie obsadzenia szefów ekip na zbliżające się Mistrzostwa Europy : na Kucach w Kaposvar, Młodych Jeźdźców, Juniorów i Dzieci w Roosendaal i Mistrzostwa Europy Seniorów w Geteborgu zostało powierzone Panu Andrzejowi Sałackiemu, który kandydatury przedstawi w porozumieniu z Dyrektorem Sportowym PZJ Panem Konradem Rychlikiem.