SZYBKIE LINKI:

KONKURS NA TRENERA Kadry Narodowej w Para-Ujeżdżeniu

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

31.12.2017

Informujemy, że Polski Związek Jeździecki na podstawie uchwały Zarządu Związku zatwierdził odwołanie w dniu 28.12. 2017 roku Pani Natalii Kozłowskiej -Trenera Kadry Narodowej w Para-Ujeżdżeniu.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd ogłasza konkurs na stanowisko Trenera Kadry Narodowej w Para-Ujeżdżeniu.

Kandydaci ubiegający się o wymienione stanowisko winni spełniać następujące wymagania: wykształcenie minimum średnie posiadanie uprawnień szkoleniowych z licencją PZJ minimum Instruktora Sportu i praca w charakterze szkoleniowca w okresie nie krótszym niż pięć lat; pożądana znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie zawodowym (preferowany j. angielski); umiejętność pracy w zespole;

Kandydaci winni przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia: kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie; dokument lub oświadczenie potwierdzające staż i charakter wykonywanej pracy, inne dokumenty potwierdzające uzyskane kwalifikacje zawodowe i odbyte kursy, oświadczenie następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz.U.nr 133, poz.833/”

Termin składania ofert wraz z CV do dnia 20 stycznia 2018 r.

Prosimy o składanie ofert w na adres mailowy pzj@pzj.pl lub w wersji papierowej osobiście lub listem poleconym pocztą tradycyjną na adres:

Polski Związek Jeździecki ul. Karola Miarki 11 D, 01-496 Warszawa z dopiskiem: Konkurs na Trenera Kadry Narodowej w Para-Ujeżdżeniu.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny