SZYBKIE LINKI:

Nominacje do Kadr Narodowych PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

31.12.2017

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PZJ na ostatnim posiedzeniu przyjął uchwałę o wygaśnięciu wszystkich dotychczasowych nominacji do Kadr Narodowych wszystkich dyscyplin PZJ z dniem 31.12.2017 roku. Jednocześnie Zarząd PZJ przyjął uchwałę o nominacjach do kadr narodowych w 2018 roku. Dla poszczególnych osób zatwierdzonych przez Członka Zarządu ds Sportu lub Członka Zarządu ds Sportu Młodzieżowego nominacje do kadr będą miały miejsce po przesłaniu przez te osoby podpisanej umowy określającej zasady członkostwa zawodnika w Kadrze Narodowej Polskiego Związku Jeździeckiego oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby programów dofinansowań ministerialnych, a także pod warunkiem posiadania przez biuro PZJ aktualnego orzeczenia lekarskiego oraz wykupienia licencji PZJ na 2018 rok. Nominacje do Kadry Narodowej będzie zatwierdzała uchwała Zarządu PZJ.