SZYBKIE LINKI:

Przelot koni na WEG w Tryon (USA).

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

19.02.2018

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego w dniu18.02.2018 r. podjął uchwałę nr U/1709/3/Z/2018 o następującym brzmieniu:

Zawodnicy planujący start na WEG – 2018 są zobowiązani do wpłaty zaliczki w wysokości 10 000 euro na konto PZJ do dnia 28 lutego 2018 r. Z uwagi na prestiż wydarzenia ostateczna decyzja o wysłaniu zawodnika przez PZJ na WEG 2018 uwarunkowana jest wypełnieniem norm kwalifikacyjnych Sportowego Planu Głównego 2018. Zawodnikom kadry narodowej, którzy wypełnią normy kwalifikacyjne Sportowego Planu Głównego 2018 i podpiszą do dnia 28 lutego 2018 r. umowy określające zasady członkostwa Zawodnika w Kadrze Narodowej Polskiego Związku Jeździeckiego kaucja zostanie zwrócona