SZYBKIE LINKI:

Komisja WKKW

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

19.02.2018

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego w dniu18.02.2018 r. podjął uchwałę o następującym brzmieniu:

Zarząd powołuje Komisje WKKW w następującym składzie:

Pan Jacek Turczyński – Przewodniczący

Pan Dariusz Swiderski –Członek Komisji

Pan Henryk Święcicki Jr – Członek Komisji