SZYBKIE LINKI:

Powołania i Odwołania

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

19.02.2018

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego w dniu18.02.2018 r. przyjął uchwały o następującym brzmieniu:

Zarząd odwołuje Andrzeja Sałackiego z funkcji I Trenera Kadry Narodowej Seniorów w Ujeżdżeniu.

Zarząd odwołuje Jarosława Porębę z funkcji II trenera Kadry Narodowej w Kategoriach Młodzieżowych w Ujeżdżeniu.

Zarząd powołuje Jarosława Porębę na funkcję Trenera Głównego Kadry Narodowej w Para-Ujeżdżeniu od 01.03.2018 roku z kwotą wynagrodzenia 5000 zł brutto miesięcznie.

Zarząd powołuje Jadwigę Maciaszek na funkcję Trenera Asystenta Kadry Narodowej w Para-Ujeżdżeniu od 01.03.2018 roku z kwotą wynagrodzenia 4500 zł brutto miesięcznie.

Zarząd powołuje z dniem 01.03. 2018 r. p. Andrzeja Sałackiego na Trenera Kadry Narodowej w Kategoriach Młodzieżowych w Ujeżdżeniu z kwotą wynagrodzenia 6000zł brutto.

Zarząd powierza p. Jarosławowi Porębie nadzór w ujeżdżeniu nad kadrą narodową w WKKW we wszystkich kategoriach.

Zarząd powierza p. Andrzejowi Sałackiemu nadzór w ujeżdżeniu nad kadrą narodową w WKKW we wszystkich kategoriach.