SZYBKIE LINKI:

Konkurs Ofert Na Organizację CICO-NC w latach 2019, 2020 i 2021.

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

24.03.2018

Polski Związek Jeździecki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karola Miarki 11 D na podstawie uchwały Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego ogłasza konkurs na organizację w latach 2019, 2020 i 2021 Międzynarodowych Oficjalnych Zawodów we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego.

Kandydaci ubiegający się o organizację CICO-NC w latach 2019, 2020 i 2021 zobowiązani są:

1. Posiadać odpowiednią infrastrukturę.

2. Zapewnić stajnie gwarantujące komfort dla koni oraz równe warunki dla wszystkich uczestników oraz odpowiednie warunki bezpieczeństwa.

3. Zapewnić bazę hotelową oraz gastronomiczną.

4. Posiadać dobrą lokalizację zapewniającą łatwy dojazd.

5. Posiadać dobre warunki do przeprowadzenia transmisji telewizyjnych.

6. Posiadać duże parkingi zapewniające przyjęcie znacznej ilości ciężarówek i samochodów osobowych z możliwością podłączenia do prądu oraz posiadać odpowiednie warunki sanitarne.

7. Zapewnić w kategorii CICO-NC minimalną pulę nagród finansowych w wysokości 50 000 PLN.W pozostałych kategoriach rozgrywanych w ramach tych zawodów CICO-NC pula nagród nie jest określana w ramach tego konkursu ofert, ale w przypadku zadeklarowania będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty na organizację CICO-NC w latach 2019, 2020 i 2021.

8. Przedstawić dowód wpłaty na konto PZJ wadium w wysokości minimum 10 000 PLN, które w przypadku wygrania konkursu stanie się opłatą licencyjną na rzecz PZJ z tytułu praw do organizacji CICO-NC w latach 2019, 2020 i 2021. Opłata licencyjna także będzie pobierana w dwóch kolejnych latach obejmujących niniejszy konkurs ofert.

9. Posiadać doświadczenie i nieposzlakowaną opinię w zakresie organizacji dużych imprez Jeździeckich.

10. Zapewnić stabilne, dobrej jakości łącze internetowe zapewniające prawidłowe działanie transmisji online.

Termin składania ofert upływa z dniem 03 kwietnia 2018 r.

Prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach osobiście lub listem poleconym na adres: Polski Związek Jeździecki. Decyduje data stempla pocztowego. ul. Karola Miarki 11 D, 01-496 Warszawa z dopiskiem: Konkurs na organizację CICO-NC.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny