SZYBKIE LINKI:

Sprawdzanie poprawności zapięcia nachrapników

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

10.04.2018

Sprawdzanie poprawności zapięcia nachrapników

 

Na każdych zawodach w ujeżdżeniu Szef Komisarzy odpowiada za sprawdzenie poprawności zapięcia nachrapników.

W związku z tym, Szef Komisarzy powinien poinformować wszystkich asystentów o prawidłowej procedurze przeprowadzania kontroli nachrapnika i zwrócić uwagę na właściwe jeździeckie podejście do konia podczas wykonywania kontroli. 

Kontrola nachrapnika jest częścią kontroli w momencie zejścia konia z czworoboku po zakończeniu przejazdu konkursowego. Ten sam komisarz musi przeprowadzić kontrolę poprawności zapięcia nachrapnika u wszystkich koni biorących udział w danym konkursie.

Kontrola poprawności zapięcia nachrapnika musi być przeprowadzona przez komisarza, który palcem wskazującym sprawdza czy nachrapnik nie jest zbyt ciasno zapięty w miejscu pomiędzy paskiem od nachrapnika a kością nosową.  Podczas przeprowadzania kontroli komisarz musi używać rękawiczek jednorazowych.

Zaleca się aby kontrolę nachrapników w konkursach przeprowadzali komisarze, którzy mają podobny rozmiar palców wskazujących.

Również na rozprężalni w przypadku widocznego, zbyt ciasnego zapięcia nachrapnika, wyznaczony do przeprowadzenia kontroli komisarz ma prawo sprawdzić poprawność zapięcia nachrapnika. 

Jeżeli uzna, że nachrapnik jest za ciasno zapięty powinien poprosić zawodnika o poluzowanie pasków. Ponowna kontrola nachrapnika u takiego konia musi być przeprowadzona przez tego samego komisarza po zakończeniu przejazdu w konkursie. Jeżeli podczas drugiej kontroli komisarz uzna, że nachrapnik w dalszym ciągu jest za ciasno zapięty to zawodnik zostanie ukarany przez Szefa Komisarzy Żółtą Kartką.

Informacja o przeprowadzonej kontroli poprawności zapięcia nachrapników musi się znaleźć w raporcie Szefa Komisarzy.

 

Kolegium Sędziów  PZJ