SZYBKIE LINKI:

Rezygnacja

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

21.06.2018

Informujemy, że do biura PZJ wpłynęła rezygnacja Pana Łukasza Akszaka-Okińczyca z członkostwa w Komisji Skoków Polskiego Związku Jeździeckiego.

Tym samym Pan Łukasz Akszak – Okińczyc zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Komisji Skoków.