SZYBKIE LINKI:

Komunikat dotyczący Zawodów Towarzyskich

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

27.06.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.06.2018 roku w Koninie Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów PZJ zadecydował o przekazaniu wszelkich spraw związanych z organizacją współzawodnictwa w ramach Zawodów Towarzyskich Wojewódzkim (Okręgowym) Związkom Jeździeckim.

Prosimy o zwracanie się we wszelkich sprawach związanych z przepisami dotyczącymi Zawodów Towarzyskich, kalendarzem Zawodów Towarzyskich i organizacją współzawodnictwa w ramach Zawodów Towarzyskich do Wojewódzkich (Okręgowych) Związków Jeździeckich.

Informujemy, że wraz z wyżej wymienioną decyzją Walnego Zjazdu Sprawozdawczego Delegatów PZJ w Koninie tracą moc dotychczasowe przepisy i postanowienia związane z Zawodami Towarzyskimi przyjęte uchwałami przez Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego.

Zawody Towarzyskie, których propozycje zostały zatwierdzone do dnia 26.06.2018 roku według obowiązującego Regulaminu Zawodów Towarzyskich przyjętego uchwałą Zarządu PZJ będą rozgrywane według tego regulaminu.

Propozycje Zawodów Towarzyskich, które odbędą się po 26.06.2018 roku muszą być zatwierdzone w oparciu o przepisy dotyczące Zawodów Towarzyskich przyjęte przez Wojewódzkie (Okręgowe)Związki Jeździeckie po 26.06.2018 r.