SZYBKIE LINKI:

Podziękowanie Zarządu PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

28.06.2018

Szanowni Państwo,

W związku z odbytymi w dniu 26 czerwca 2018 dwoma Walnymi Zjazdami PZJ, Zarząd PZJ chce złożyć serdeczne podziękowania.

Przede wszystkim doceniamy bardzo wysoką frekwencję, co oznacza, że sprawy związku nie są obojętne naszym delegatom.

Równocześnie dziękujemy za kredyt zaufania, którym nas obdarzono, pozwalając na kontynuację pracy i realizację rozpoczętych działań.

Konstruktywna wymiana zdań z pewnością pomoże jeszcze lepiej kierować Związkiem i jest sygnałem, które obszary wymagają szczególnej uwagi i starań.

Dziękujemy za udzielone poparcie i ze świadomością Państwa akceptacji, z energią możemy przystąpić do dalszych prac, mając nadzieję na budowanie atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania.