SZYBKIE LINKI:

Odwołanie Komisji Skoków i Powołanie Przewodniczącego Komisji Skoków

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

03.07.2018

W związku z rezygnacją p. Łukasza Akszak - Okińczyca z pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Skoków, zarząd powierzył tę funkcję p. Robertowi Sydowowi. Równocześnie pozostawia mu swobodę w doborze składu Komisji. W tej sytuacji dotychczasowy skład Komisji Skoków zostaje odwołany, celem zatwierdzenia składu zaproponowanego przez p. Sydowa.