SZYBKIE LINKI:

Odwołanie dotychczasowego Kolegium Sędziów i powołanie nowego składu Kolegium Sedziów

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

20.09.2018

Niniejszym informujemy, że Zarząd PZJ na posiedzeniu w dniu 18.09.2018 roku przyjął między innymi nastepujące uchwały:

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o odwołaniu Kolegium Sędziów PZJ pracującego w dotychczasowym składzie.

 

oraz

 

Zarząd PZJ przyjmuje uchwałę o powołaniu Kolegium Sędziów PZJ w składzie:

Jacek Wisłocki – Przewodniczący KS PZJ, skoki przez przeszkody

Małgorzata Mastalerczyk - Sekretarz Kolegium Sędziów

Marlena Gruca-Rucińska – ujeżdżenie 

Józef Śnieżek – WKKW

Czesława Grycz – powożenie

Paweł Kleszcz – woltyżerka i rajdy

Zbigniew Seibt – Komisarz Generalny