SZYBKIE LINKI:

Regulamin Komisji Dyscyplin Sportowych i Regulamin Kolegium Sędziów

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

23.09.2018

Uprzejmie informujemy, że Zarząd PZJ na posiedzeniu w dniu 18.09.2018 roku w Warszawie przyjął nastepujące uchwały:

Uchwała nr U/2107/13/Z/2018 z dnia 18.09.2018 r.

 

Zarząd PZJ zatwierdza ostateczną wersję Regulaminu Komisji Dyscyplin Sportowych Polskiego Związku Jeździeckiego.

Tracą moc wcześniej obowiązujące Regulaminy Komisji Dyscyplin Sportowych.

 

Uchwała nr U/2108/13/Z/2018 z dnia 18.09.2018 r.

 

Zarząd PZJ zatwierdza ostateczną wersję Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego.

Traci moc wcześniej obowiązujący Regulamin Kolegium Sędziów PZJ.

 

>>> link do  Regulaminu Dyscyplin Sportowych Polskiego Związku Jeździeckiego obowiązującego od dnia 18.09.2018 r.

 

>>> link do  Regulaminu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego obowiązującego od dnia 18.09.2018 r.