SZYBKIE LINKI:

Zebranie Zarządu PZJ w dniu 18.09.2018 r. w Warszawie

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

28.09.2018

Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z protokołem z zebrania Zarządu PZJ jakie miało miejsce w dniu 18 IX 2018 roku w Warszawie. Zamieszczamy wersję protokołu poprawioną, bowiem w punkcie XLII i w tytule punktu XLV wkradły się błędy.

> Link do porawionego protokołu