SZYBKIE LINKI:

LICENCJE na 2019 rok - zapraszamy już teraz do zakupu

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

05.10.2018

Sprzedaż LICENCJI na 2019 rok URUCHOMIONA już od 1 października 2018!

UWAGA: bez wykupienia licencji na rok 2019 przez klub zarówno w WZJ jak i w PZJ, zawodnik z przynależnością klubową nie może wykupić licencji zawodniczej. 

Wobec tego prosimy kluby do jak najszybsze wykupienie licencji na rok 2019 w WZJ i PZJ, tak aby zawodnicy zrzeszeni w tych klubach JUŻ TERAZ mogli również wykupić licencje PZJ na 2019 rok. 

 

REJESTRACJA I ZAKUP LICENCJI ZAWODNIKÓW na 2019 rok

W celu zakupu licencji należy przesłać scany podpisanych wniosków o zakupienie licencji, scany aktualnych badań lekarskich, scan potwierdzenia ubezpieczenia jeździeckiego NNW oraz dokument RODO (przypięty w naszym pliku o zakup licencji zawodnika). W przypadku osób niepełnoletnich dokument RODO wypełnia rodzic lub osoba sprawująca opiekę prawną, wpisując dane osoby niepełnoletniej. W przypadku pierwszej rejestracji dodatkowo wymagany jest scan wypełnionego druku „Zgłoszenie Zawodnika do Rejestracji w PZJ”.

REJESTRACJA I ZAKUP LICENCJI DLA KONIA 

Celem zarejestrowania konia w PZJ należyprzesłać zgłoszenie konia do rejestracji oraz paszport urzędowy, w którym znajduje się informacja o aktualnym właścicielu potwierdzonym przez Okręgowy Związek Hodowców Koni i opis słowny i graficzny konia. 

 W przypadku, gdy koń był wcześniej zarejestrowany w PZJ, posiada ważny paszport i nie nastąpiła zmiana właściciela-wystarczy zgłosić drogą mailową chęć wykupienia licencji na następny rok podając pełne imię konia, numer paszportu, dane płatnika do faktury oraz adres email, na który faktura ma zostać wysłana.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym Vademecum Rejestracji i Zakupu licencji klubu, zawodnika i konia w PZJ, który znajduje się w górnej części naszej strony internetowej, w zakładce rejestracje i licencje

WSZYSTKIE WNIOSKI O REJESTRACJE I LICENCJE SĄ DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE PZJ http://PZJ.PLW ZAKŁADCE REJESTRACJE I LICENCJE.

 

Licencja będzie widoczna w zestawieniach na stronie PZJ (Szybkie Linki > Zestawienia) od 1.01.2019 do 31.12.2019.

UWAGA: prosimy wszelką korespondencję mailową związaną z rejestracjami i licencjami kierować WYŁĄCZNIE na adres mailowyoplaty@pzj.pl

 

 

Uwaga:

w IV kwartale 2018 roku i w całym 2019 roku została wprowadzona preferencyjna cena za autoryzacje paszportu podczas pierwszego rejestrowania konia w PZJ, za rejestracje i licencje ogólnopolską zawodnika oraz konia na 2019 rok przy po raz pierwszy dokonywanej rejestracji i zakupie licencji w PZJ. Preferencyjna cena to aktualna cena pomniejszona o 30 PLN.

 

Cennik dotyczący licencji i rejestracji znajduje się w szybkich linkach na stronie internetowej PZJ

 

Linki oraz szczegółowe informacje 

VADEMECUM

http://pzj.pl/sites/default/files/plikoteka/18.09.2017%20%20REGULAMIN%20REJESTRACJI%20I%20LICENCJI%2011%2005%202017.pdf

 

CENNIKI

http://pzj.pl/plikoteka?type=1&field_kategoria_za_cznika_tid=80&field_ka...

ZESTAWIENIA

http://artemor.pzj.pl/Overview