SZYBKIE LINKI:

Konferencja dyscypliny Sportowe Rajdy Konne

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

15.10.2018

Zgodnie z punktem 8. REGULAMINU KOMISJI DYSCYPLIN SPORTOWYCH PZJ, Komisja Dyscypliny Sportowe Rajdy Konne informuje, że Konferencja Dyscypliny odbędzie się w dniu 3 listopada 2018r. w Klubie Jeździeckim Champion w Ciosnach koło Łodzi. Program przedstawimy w kolejnym piśmie.

 

                                                       Z poważaniem

                                            Przewodniczący Komisji SRK

                                                        Tomasz Tura

 

Ciosny 03.11.2018, godz. 11.00

 

Program Konferencji : 

 

1.Powitanie zaproszonych gości.

2.Aktualne zagadnienia biura PZJ - przedstawiciel Zarządu PZJ

3. Podsumowanie sezonu :
a) analiza najlepszych wyników, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą startu naszych zawodników w ME, MŚMK, MPS i MPJiMJ,

b) przedstawienie i omówienie rankingów zawodników i koni,wręczenie pucharów dla najlepszych.

c) przedstawienie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności menedżera i Komisji.
4. Przedstawienie planów startowych na sezon 2019 zawodników kwalifikujących się do wejścia w skład Kadry Narodowej (projektu Harmonogramu Planowanych Działań Sportowego Planu Głównego Dyscypliny)

5. Przedstawienie planu kalendarza zawodów na rok 2019.

6. Przedstawienie zmian w przepisach FEI na rok 2019,
7. Pytania, dyskusja.

 

Tomasz Tura