SZYBKIE LINKI:

Listopad miesiącem rozmów

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

26.10.2018

W związku ze zbliżającymi się konferencjami dyscyplin miesiąc listopad jest najlepszym czasem na dyskusje i szeroko rozumiane konsultacje pomiędzy władzami związku a przedstawicielami środowiska sportowego.

Zarząd PZJ ma nadzieję, że tegoroczne konferencje cieszyć się będą dużą popularnością i wysoką frekwencją.

Takie spotkania są najlepszym momentem do przedyskutowania bieżących problemów, a także ogólnej wizji rozwoju poszczególnych dyscyplin.

W związku z opublikowaniem projektu umowy kadrowej, spotkania te będą również poświęcone omówieniu poszczególnych zapisów dokumentu.

Jest to dobry moment, by doprecyzować niektóre zapisy w taki sposób, aby umowa była jasna, zrozumiała i dawała szansę na dobrą wzajemną współpracę konieczną do realizacji sportowych celów głównych.

Zapraszamy na konferencje:

Sportowe Rajdy Konne - Ciosny 03.11.2018, godz. 11.00

Skoki Przez Przeszkody -  21.11.2018 roku o godzinie 11.00 w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie, 63-805 Łęka Mała

WKKW - 24.11.2018 roku o godzinie 11.00 w Ośrodku Integracji Europejskiej w Rokosowie, 63-805 Łęka Mała.

Powożenie - 18.11.2018 roku o godzinie 14.00 w SO Bogusławice

Paraujezdzenie - 22.11.2018 roku w Feliksowie

Terminy i miejsca pozostałych konferencji zostaną podane w najbliższym czasie.