SZYBKIE LINKI:

Konkurs Ofert na organizatorów zgrupowań KN

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

09.01.2019

Polski Związek Jeździecki zaprasza do składania ofert na organizatorów zgrupowań kadr narodowych Polskiego Związku Jeździeckiego.

Kandydujące podmioty muszą posiadać odpowiednią infrastrukturę dla przeprowadzenia zgrupowań tj. między innymi: murowane stajnie, boksy o wymiarach przewidzianych odpowiednimi przepisami, dysponować krytą i otwartą ujeżdżalnią ( dostępne co najmniej 8 godzin dziennie) o odpowiednich podłożach, bazę hotelową i gastronomiczną zapewniającą odpowiedni standard i obsługę co najmniej 30 osób.

Konkurs ofert wyłoni grupę organizatorów, w których będą mogły odbywać się zgrupowania kadry narodowej danej konkurencji i kategorii wiekowej.

Wyboru organizatorów dla zgrupowania będą dokonywać zatrudnieni przez PZJ trenerzy kadr narodowych, w przypadku braku trenera zatrudnionego przez PZJ – przewodniczący komisji sportowej, a w przypadku wakatu na stanowisku trenera kadry narodowej i przewodniczącego komisji sportowej – miejsce zgrupowania kadry narodowej wyznaczać będzie dyrektor sportowy PZJ.

Oprócz organizatorów zgrupowań wyłonionych w powyższym konkursie ofert istnieje za pośrednictwem Ministerstwa Sportu i Turystyki możliwość wyboru miejsca zgrupowań w Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich lub Centralnych Ośrodkach Sportu.

Termin składania ofert do dnia 16 stycznia 2019 r.

Prosimy o składanie ofert w formie elektronicznej na adres mailowy:  pzj@pzj.pl

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny.