SZYBKIE LINKI:

Zgłoszenia CSI3*-W Warszawa

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

16.01.2019

Przypominamy, że wszyscy zawodnicy i konie zgłaszane do CSI3*-W Warszawa-Torwar muszą mieć aktualne (ważne na rok 2019) licencje FEI, poza tym konie muszą mieć ważne „Paszporty” FEI.

Ponieważ Zawody w Warszawie są Finałem PŚ Ligi Europy Centralne prosimy o przesyłanie wraz ze zgłoszeniami zdjęć (paszportowych, legitymacyjnych, lub podobnych) w formie elektronicznej (nie mogą to być skany, kopie w formacie pdf, itp.).

„FEI Entry System” odrzuca zgłoszenia bez zdjęcia, jako niepełne.