SZYBKIE LINKI:

Odwołanie Komisji SRK

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

30.01.2019

W związku z trudną sytuacją w konkurencji Sportowe Rajdy Konne, brakiem pozycji Mistrzostwa Polski w Kalendarzu, niemożnością osiągnięcia konsensusu pomiędzy zawodnikami, a także w relacji środowisko – Komisja, Zarząd podjął decyzję o odwołaniu Komisji Sportowych Rajdów Konnych pracującej w dotychczasowym składzie. Równocześnie ogłoszony zostanie konkurs na nowego przewodniczącego Komisji SRK. Doceniamy wkład pracy i zaangażowanie dotychczasowej komisji. Odwołanie całej komisji nie wyklucza członkostwa w nowym składzie, w nowych okolicznościach. Mamy nadzieję, że próba innego rozwiązania przyniesie uspokojenie środowiska rajdowego i przyczyni się do rozwoju dyscypliny.