SZYBKIE LINKI:

Przepisy i Regulamin D -2019 oraz Protokół nr 19 Kolegium Sędziów

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

27.02.2019

Przedstawiamy przesłane przez Kolegium Sędziów: Protokół nr 19 oraz Przepisy i Regulamin Konkurencji Powożenie – 2019, które niniejszym zostały skierowane do Zarządu PZJ celem ostatecznego zatwierdzenia.

>>> Link do protokołu

>>> Link do Przepisów D

>>> Link do Regulaminu D