SZYBKIE LINKI:

Materiały - Walny Sprawozdawczy Zjazd Delegatów PZJ - 2019

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

17.06.2019

Poniżej przedstawiamy materiały na doroczny Walny Zjazd Delegatów PZJ:

Proponowany Porządek Obrad

Proponowany Regulamin Obrad

Projekt Regulaminu Dyscyplinarnego PZJ

Projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnej

Kapituła Odznaczeń PZJ – przesłany 10.05.2019 r.

Komisja Sportu Dzieci i Młodzieży - przesłany 14.05.2019 r.

Kolegium Sedziów PZJ - przesłany 14.05.2019 r.

Komisja Woltyżerki - przesłany 14.05.2019r.

Komisja Skoków - przesłany 14.05.2019 r.

Rzecznik Dyscyplinarny - przesłany 15.05.2019 r.

Sąd Dyscyplinarny - przesłany 15.05.2019 r.

Rada Szkolenia Jeździeckiego - przesłany 16.05.2019 r.

Komisja Weterynaryjna - przesłany 19.05.2019 r.

Komisja WKKW - przesłany 21.05.2019 r.

Komisja Powożenia - przesłany 21.05.2019 r.

Sprawozdanie Finasowe - 2018 

Sprawozdanie Zarządu 2018-2019

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2018-2019

Sprawozdanie Komisji Ujeżdżenia 2018-2019 - przesłany 12.06.2019 r.