SZYBKIE LINKI:

Komunikat Zarządu

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

23.05.2019

Podczas posiedzenia Zarządu PZJ w dniu 22 maja 2019 w Facimiechu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji PZJ, które reprezentowali p. Robert Sydow (skoki), p. Jacek Turczyński (WKKW) i p. Jacek Wisłocki (Kolegium Sędziów). Przedyskutowano zapisy uchwały nr U/2392/4/Z/2019 z dnia 23.04.2019 r. Prezes Jan Sołtysiak przedstawił okoliczności, które skłoniły do zaproponowania i wprowadzenia powyższej uchwały. Podstawowym kryterium było wprowadzenie rotacyjności wśród osób oficjalnych i promocja młodych sędziów. Podczas spotkania omówiono różne możliwości rozwiązań dla osiągnięcia powyższych założeń. Zarząd zawiesił obowiązywanie uchwały nr U/2392/4/Z/2019 z dnia 23.04.2019 r. do czasu przeprowadzenia konsultacji. Obecni na spotkaniu przewodniczący Komisji zobowiązali się do przeprowadzenia rozmów i przedstawienia wniosków do Zarządu w terminie 14 dni.