SZYBKIE LINKI:

Komunikat Kolegium Sędziów Polskiego Związku Jeździeckiego

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

24.05.2019

Kolegium Sędziów PZJ przypomina, że zgodnie z uchwałą Zarządu PZJ z dnia 10.12.2018 r. wprowadzono w Art.50 pkt.1 Przepisów Ogólnych PZJ zapis mówiący iż osoby oficjalne na zawodach nie mogą czynić na rzecz organizatora żadnych finansowych wkładów lub darowizn tak w gotówce, w formie rzeczowej lub w innej w stosunku do organizatora, w zamian za bycie powołanym jako osoba oficjalna na zawodach.

Przypominamy równocześnie, że organizator ma obowiązek wypłacenia osobom oficjalnym należnego ryczałtu lub wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o sędziach. W przypadku gospodarzy toru i lekarzy weterynarii wynagrodzenie wynika z zawartych umów. Naruszanie powyższych zasad spowoduje wyciągnięcie stosownych konsekwencji.

Przewodniczący KS PZJ – Jacek Wislocki