SZYBKIE LINKI:

Konkurs na Organizację HPP – Open B

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

12.06.2019

Polski Związek Jeździecki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karola Miarki 11 D na podstawie decyzji Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego ogłasza konkurs na organizację w 2020 roku i w latach dalszych (maksymalnie – 3 lata) Halowego Pucharu Polski– Open w Skokach Przez Przeszkody z zachowaniem następujących warunków wstępnych: minimalna pula nagród w finale 30 000 PLN, opłata roczna za prawa do organizacji cyklu – 5 000 PLN, minimalna pula nagród finansowych w eliminacjach HPP – Open B wynosi 15 000 PLN.

Kandydaci ubiegający się o organizację HPP-Open B winni spełniać następujące wymagania: 1. Posiadać halę z areną konkursową o podłożu kwarcowym w rozmiarze min. 30 na 62 metrów. 2. Zapewnić rozprężalnie o podłożu kwarcowym o rozmiarze: min. 20 x 40 metrów 3. Zapewnić stajnie gwarantujące komfort dla koni oraz równe warunki dla wszystkich uczestników oraz odpowiednie warunki bezpieczeństwa. 5. Zapewnić bazę hotelową oraz gastronomiczną. 6. Posiadać dobrą lokalizację zapewniającą łatwy dojazd. 7. Zabezpieczyć komplet przeszkód. 9. Posiadać duże parkingi zapewniające przyjęcie znacznej ilości ciężarówek i samochodów osobowych z możliwością podłączenia do prądu oraz posiadać odpowiednie warunki sanitarne. 10. Posiadać doświadczenie i nieposzlakowaną opinię w zakresie organizacji imprez Jeździeckich.

Termin składania ofert upływa z dniem 31. 07. 2019 r.

Prosimy o składanie ofert w zapieczętowanych kopertach osobiście lub listem poleconym na adres: Polski Związek Jeździecki ul. Karola Miarki 11 D, 01-496 Warszawa z dopiskiem: Konkurs na organizację Halowego Pucharu Polski - Open w Skokach przez Przeszkody.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny