SZYBKIE LINKI:

Konkurs na Organizację PLJ-2020

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

12.06.2019

Informujemy, że Zarząd PZJ zatwierdził Konkurs Ofert Na Koordynatora Cyklu Polska Liga Jeździecka - 2020.

Kandydat na Koordynatora Cyklu PLJ – 2020 zobowiązany jest przedstawić:

projekt Regulamin Cyklu PLJ – 2020 zawierający klauzule o konieczności dokonania przed wpisaniem do Kalendarza PZJ 2020 wpłaty przez każdego organizatora eliminacji w wysokości minimum 10 000 PLN na poczet puli nagród za końcową klasyfikację cyklu,

formalne deklaracje od minimum 6 podmiotów zorganizowania eliminacji Cyklu PLJ – 2020 z minimalną pulą nagród 45 000 PLN

deklaracje podmiotu organizującego Finał PLJ – 2020 z minimalną pulą nagród 45 000 PLN,

miejsca i daty eliminacji cyklu PLJ – 2020,

dowód wpłaty na konto PZJ wadium w wysokości minimum 10 000 PLN, które w przypadku wygrania konkursu stanie się opłatą licencyjną na rzecz PZJ z tytułu praw do organizacji Cyklu PLJ -2020.

Termin składania ofert do dnia 31 lipca 2019 r.

Prosimy o składanie ofert  w wersji papierowej osobiście lub listem poleconym pocztą tradycyjną na adres: Polski Związek Jeździecki ul. Karola Miarki 11 D, 01-496 Warszawa z dopiskiem Konkurs na Koordynatora PLJ 2020.

Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego zastrzega sobie prawo unieważnienia powyższego konkursu bez podania przyczyny.