SZYBKIE LINKI:

Powołanie Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń PZJ

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

15.06.2019

Niniejszym informujemy, że Zarząd PZJ przyjął uchwałę o następującym brzmieniu:

W związku z wakatem na stanowisku Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń PZJ spowodowanym śmiercią Pana Henryka Geringera de Oedenberg Zarząd PZJ powołuje na stanowisko Przewodniczącego Kapituły Odznaczeń PZJ Pana Jacka Świgonia.