SZYBKIE LINKI:

Konkurs Ofert na organizacje MP i PP w roku 2020

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

16.10.2019

Informujemy, że Zarząd PZJ na posiedzeniu w dniu 26.09.2019 roku zatwierdził Część Międzynarodową Kalendarza PZJ i FEI 2020 oraz zatwierdził wpisy do Kalendarza PZJ 2020 Mistrzostwa Polski i Puchary Polski organizowane przez podmioty, które uprzednio wygrały Konkurs Ofert na organizacje MP lub PP przez trzy kolejne lata.

Przesłane do tej pory wnioski pozostałych kandydatów na organizatorów Mistrzostw Polski i Pucharów Polski w 2020 Zarząd postanowił nie rozpatrywać i wykreślić je z projektu Kalendarza PZJ 2020.

W celu wyłonienia pozostałych organizatorów Mistrzostw Polski i Pucharów Polski w 2020 roku Zarząd PZJ zatwierdził Konkurs Ofert na następujących warunkach:

Pierwszeństwo będą miały oferty proponujące rozegranie MP i/lub PP dla różnych grup wiekowych w jednym miejscu i czasie.

Warunkiem rozpatrywania oferty jest wpłacone na konto PZJ wadium w przypadkach, gdy jest wymagane. Wadium wpłacone przez organizatora MP lub PP, któremu zostanie powierzona organizacja imprez zamienia się na opłatę licencyjną na rzecz PZJ za przyznanie prawa organizacji MP lub PP w 2020 roku. W przypadku kandydatów, którzy nie wygrali konkursu ofert wadium zostanie zwrócone.

Podmiot, który wygra konkurs ofert zobowiązany bedzie do złożenia Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego Kalendarza PZJ z wpisaną kwotą puli nagród finansowych.

Prosimy o przesyłanie ofert wraz z dowodem potwierdzenia dokonania wpłaty do PZJ wadium (w sytuacji, gdy jest wymagane) do 20 X 2019 roku (pocztą tradycyjną na adres: 01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki z dopiskiem „Konkurs ofert na MP lub PP w roku 2020) na organizacje następujących imprez w 2020 roku z uwzględnieniem minimalnej wysokości wadium i minimalnej puli nagród:

Ujeżdżenie:

Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Polski Kucy, Puchar Polski Kucy w Ujeżdżeniu

 • data: od 21-23.08.2020 rok
 • bez wadium

–    pula nagród: minimum 10 000 PLN

 

Halowy Puchar Polski w Ujeżdżeniu

 • data: do zaproponowania po uprzednim uzgodnieniu z Komisją Ujeżdżenia
 • wadium minimum – 5000 PLN

–    pula nagród: minimum 30 000 PLN

 

WKKW

Mistrzostwa Polski w WKKW Seniorów

– data: do zaproponowania po uprzednim uzgodnieniu z Komisją WKKW

-  wadium: minimum 5 000 PLN

– pula nagród: minimum 10 000 PLN.

 

Mistrzostwa Polski w WKKW Młodych Jeźdźców

 • data: do zaproponowania po uprzednim uzgodnieniu z Komisją WKKW
 • wadium minimum 2000 PLN

–    pula nagród: minimum 5 000PLN.

 

Mistrzostwa Polski w WKKW Juniorów

 • data: do zaproponowania po uprzednim uzgodnieniu z Komisją WKKW
 • wadium minimum 1000 PLN

–    pula nagród: minimum 5 000 PLN. 

 

Mistrzostwa Polski Młodzików i Mistrzostwa Polski Kuców w WKKW

 • data: do zaproponowania po uprzednim uzgodnieniu z Komisją WKKW
 • bez wadium

–    pula nagród: minimum 5 000 PLN

 

POWOŻENIE

Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi

–    data: do zaproponowania po uprzednim uzgodnieniu z Komisją Powożenia

 • wadium minimum 1000 PLN 

–    pula nagród minimum 6 000 PLN.

 

SPORTOWE RAJDY KONNE

Mistrzostwa Polski w Sportowych Rajdach Konnych Seniorów, Młodych Jeźdźców i Juniorów

–    data: do zaproponowania po uprzednim uzgodnieniu z Komisją SRK

 • bez wadium 

–    pula nagród minimum 5 000 PLN.

 

PARAUJEŻDŻENIE

Mistrzostwa Polski w Para Ujeżdżeniu

 • data: do zaproponowania po uprzednim uzgodnieniu z Komisją Ujeżdżenia
 • bez wadium

–    pula nagród: minimum 3 000 PLN