SZYBKIE LINKI:

Konkurs Ofert na organizacje MP i PP w roku 2021 i w latach dalszych

Użyj klawiszy ← → by przeglądać treści

09.12.2019

Zarząd PZJ zaprasza do składania ofert na organizacje Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Kalendarza PZJ – w roku 2021 i w latach dalszych.

Pierwszeństwo będą miały oferty proponujące rozegranie MP i/lub PP dla różnych grup wiekowych w jednym miejscu i czasie oraz w okresie trzech bieżących lat.

Warunkiem rozpatrywania oferty będzie wpłacone na konto PZJ wadium w przypadkach, gdy jest wymagane. Wadium wpłacone przez organizatora MP lub PP, któremu zostanie powierzona organizacja imprez zamienia się na opłatę licencyjną na rzecz PZJ za przyznanie prawa organizacji MP lub PP w 2021 roku. W przypadku kandydatów, którzy nie wygrali konkursu ofert wadium zostanie zwrócone.

Podmiot, który wygra konkurs ofert zobowiązany będzie do złożenia Wniosku o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego Kalendarza PZJ z wpisaną kwotą puli nagród finansowych. W przypadku umowy wieloletniej Wniosek o Przyznanie Prawa Organizacji Zawodów Szczebla Centralnego Kalendarza PZJ musi być składany w każdym roku.

Prosimy o przesyłanie ofert na organizacje następujących imprez w 2021 roku i w latach dalszych do 31 XII 2019 roku (pocztą tradycyjną na adres: 01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki z dopiskiem „Konkurs ofert na MP lub PP w latach od 2021) z uwzględnieniem następujących lat, minimalnej wysokości wadium i minimalnej puli nagród:

Ujeżdżenie:

Mistrzostwa Polski w Ujeżdżeniu Seniorów, U-25, Młodych Jeźdźców, Juniorów i Dzieci

Okres obowiązywania umowy – 1, 2 lub 3 lata

– lata: od 2021 roku

- wadium: minimum 5 000 PLN

- pula nagród: minimum 30 000 PLN.

 

Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Polski Kucy, Puchar Polski Kucy w Ujeżdżeniu

Okres obowiązywania umowy – 1, 2 lub 3 lata

 • lata: od 2021 roku
 • bez wadium

–    pula nagród: minimum 10 000 PLN

 

Halowy Puchar Polski w Ujeżdżeniu

Okres obowiązywania umowy – 1, 2 lub 3 lata

 • lata: od 2021 roku
 • wadium: minimum 5000 PLN

–    pula nagród: minimum 30 000 PLN

 

SKOKI PRZEZ PRZESZKODY

Mistrzostwa Polski w Skokach Seniorów, Młodych Jeźdźców, Juniorów I Dzieci I 

Okres obowiązywania umowy – 1, 2 lub 3 lata

– lata: od 2021 roku

- wadium: minimum 30 000 PLN

– pula nagród: minimum 100 000 PLN.

 

Mistrzostwa Polski Młodzików, Mistrzostwa Polski Kucy, Puchar Polski Kucy, Puchar Polski Dzieci II w Skokach Przez Przeszkody

Okres obowiązywania umowy – 1, 2 lub 3 lata

 • lata: od 2021 roku
 • wadium: minimum 10 000 PLN

–    pula nagród: minimum 20 000 PLN

 

Halowy Puchar Polski Dzieci i Młodzieży w Skokach

Okres obowiązywania umowy – 1, 2 lub 3 lata

 • lata: od 2021 roku
 • wadium: minimum 12 000 PLN

–    pula nagród: minimum 20 000 PLN

 

WKKW

Mistrzostwa Polski w WKKW Seniorów

Okres obowiązywania umowy – 1, 2 lub 3 lata  

– lata: od 2021 roku

-  wadium: minimum 5 000 PLN

– pula nagród: minimum 15 000 PLN.

 

Mistrzostwa Polski w WKKW Młodych Jeźdźców

Okres obowiązywania umowy – 1, 2 lub 3 lata  

 • lata: od 2021 roku
 • wadium: minimum 3000 PLN

–    pula nagród: minimum 8 000PLN.

 

Mistrzostwa Polski w WKKW Juniorów

Okres obowiązywania umowy – 1, 2 lub 3 lata  

 • lata: od 2021 roku
 • wadium minimum 2000 PLN

–    pula nagród: minimum 5 000 PLN. 

 

Mistrzostwa Polski Młodzików i Mistrzostwa Polski Kuców w WKKW

Okres obowiązywania umowy – 1, 2 lub 3 lata

 • lata: od 2021 roku
 • bez wadium

–    pula nagród: minimum 5 000 PLN

 

POWOŻENIE

Mistrzostwa Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi

Okres obowiązywania umowy – 1, 2 lub 3 lata   

–    lata: od 2021 roku

 • wadium: minimum 1000 PLN

–    pula nagród minimum 6 000 PLN.

 

SPORTOWE RAJDY KONNE

Mistrzostwa Polski w Sportowych Rajdach Konnych Seniorów, Młodych Jeźdźców i Juniorów

Okres obowiązywania umowy – 1, 2 lub 3 lata    

–    lata: od 2021 roku

 • bez wadium 

–    pula nagród minimum 5 000 PLN.

 

PARAUJEŻDŻENIE

Mistrzostwa Polski w Para Ujeżdżeniu

Okres obowiązywania umowy – 1, 2 lub 3 lata   

 • lata: od 2021 roku
 • bez wadium

–    pula nagród: minimum 3 000 PLN